Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczeniem objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w maksymalnym okresie odszkodowawczym z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody powstałej w ubezpieczonym mieniu w miejscu ubezpieczenia i w okresie jego trwania. Ubezpieczenie obejmuje także, w granicach sumy ubezpieczenia zwiększone koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu, który w przypadku ich zaniechania nastąpiłby na skutek szkody.

Pliki do pobrania

word-iconpdf_iconUbezpieczenia finansowe

Referencje

  • „Usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego pana Zbigniewa Łazowskiego są wykonywane szybko, solidnie, z zachowaniem najwyższych standardów i w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Z całą odpowiedzialnością polecamy w/wym. Jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera w zakresie
    - Radio Lublin S.A. ,
  • „Każdy, kto decyduje się na korzystanie z usług Pana Zbigniewa Łazowskiego może liczyć na konkurencyjny pakiet ofertowy oraz korzystne warunki zawieranych umów ubezpieczeniowych. Doświadczając już od kliku lat wysokiego poziomu oferowanej współpracy z pełną
    - „ZOMAR” S.A.,
  • „Rzeczowa analiza ryzyka, profesjonalizm w ocenie ofert na rynku ubezpieczeniowym, fachowe doradztwo w optymalizacji warunków zawieranych umów ubezpieczeniowych – przemawiają za jak najbardziej pozytywną oceną działalności Pana Zbigniewa Łazowskiego.”
    - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie,

Firmy powiązane