Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi i/lub użytkownikowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód, powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, dymu i sadzy, agresywnych gazów, wody i wilgoci, awarii klimatyzacji, krótkiego spięcia, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, braku doświadczenia, niedbalstwa pracowników, kradzieży z włamaniem. Zakres ubezpieczenia może również obejmować szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych wskutek. Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt elektroniczny, pod warunkiem, że jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ubezpieczenie może objąć dodatkowe koszty pracy poniesione w następstwie szkody rzeczowej, a wynikające z wynajęcia zastępczego systemu komputerowego.

Pliki do pobrania

excel-iconpdf_iconZestawienie sprzętu elektronicznego

Referencje

  • „Usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego pana Zbigniewa Łazowskiego są wykonywane szybko, solidnie, z zachowaniem najwyższych standardów i w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Z całą odpowiedzialnością polecamy w/wym. Jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera w zakresie
    - Radio Lublin S.A. ,
  • „Każdy, kto decyduje się na korzystanie z usług Pana Zbigniewa Łazowskiego może liczyć na konkurencyjny pakiet ofertowy oraz korzystne warunki zawieranych umów ubezpieczeniowych. Doświadczając już od kliku lat wysokiego poziomu oferowanej współpracy z pełną
    - „ZOMAR” S.A.,
  • „Rzeczowa analiza ryzyka, profesjonalizm w ocenie ofert na rynku ubezpieczeniowym, fachowe doradztwo w optymalizacji warunków zawieranych umów ubezpieczeniowych – przemawiają za jak najbardziej pozytywną oceną działalności Pana Zbigniewa Łazowskiego.”
    - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie,

Firmy powiązane