Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych

Oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, będących zleceniodawcą/inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcą. Umowa może być zawarta w zakresie ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) albo ubezpieczenia szkód rzeczowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane, z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych, inne mienie określone w umowie ubezpieczenia.

Referencje

  • „Usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego pana Zbigniewa Łazowskiego są wykonywane szybko, solidnie, z zachowaniem najwyższych standardów i w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Z całą odpowiedzialnością polecamy w/wym. Jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera w zakresie
    - Radio Lublin S.A. ,
  • „Każdy, kto decyduje się na korzystanie z usług Pana Zbigniewa Łazowskiego może liczyć na konkurencyjny pakiet ofertowy oraz korzystne warunki zawieranych umów ubezpieczeniowych. Doświadczając już od kliku lat wysokiego poziomu oferowanej współpracy z pełną
    - „ZOMAR” S.A.,
  • „Rzeczowa analiza ryzyka, profesjonalizm w ocenie ofert na rynku ubezpieczeniowym, fachowe doradztwo w optymalizacji warunków zawieranych umów ubezpieczeniowych – przemawiają za jak najbardziej pozytywną oceną działalności Pana Zbigniewa Łazowskiego.”
    - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie,

Firmy powiązane