Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Zapewnia odszkodowanie za szkody spowodowane przez zdarzenie losowe  np. ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),  przepięcie (uderzenie pioruna w linię energetyczną spowoduje wzrost napięcia w sieci elektrycznej, uszkadzając instalację elektryczną, komputer, telewizor, telefon, lodówkę itd.), dewastację , podczas akcji ratowniczej, kradzież z włamaniem, rabunek, stłuczenie szklanych przedmiotów oraz odpowiedzialność cywilną i inne ryzyka zależne od potrzeb Ubezpieczającego.

Pliki do pobrania

excel-iconpdf_icon Oferta kompleksowego ubezpieczenia indywidualnego

Referencje

  • „Usługi świadczone przez brokera ubezpieczeniowego pana Zbigniewa Łazowskiego są wykonywane szybko, solidnie, z zachowaniem najwyższych standardów i w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Z całą odpowiedzialnością polecamy w/wym. Jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera w zakresie
    - Radio Lublin S.A. ,
  • „Każdy, kto decyduje się na korzystanie z usług Pana Zbigniewa Łazowskiego może liczyć na konkurencyjny pakiet ofertowy oraz korzystne warunki zawieranych umów ubezpieczeniowych. Doświadczając już od kliku lat wysokiego poziomu oferowanej współpracy z pełną
    - „ZOMAR” S.A.,
  • „Rzeczowa analiza ryzyka, profesjonalizm w ocenie ofert na rynku ubezpieczeniowym, fachowe doradztwo w optymalizacji warunków zawieranych umów ubezpieczeniowych – przemawiają za jak najbardziej pozytywną oceną działalności Pana Zbigniewa Łazowskiego.”
    - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie,

Firmy powiązane