„Kompleksowa i profesjonalna obsługa ubezpieczeniowa obejmuje między innymi ocenę ryzyka powstania szkody, doradztwo w ograniczeniu ryzyka, korzystne warunki zawierania umów ubezpieczeń, stały monitoring zawartych umów oraz koordynację procesu likwidacji szkód. Polecam korzystanie z usług brokera Zbigniewa Łazowskiego.”